ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР ПРОКАТУ КВАДРОЦИКЛІВ
Цей документ є публічним договором згідно із яким Фізична особа-підприємець МОРОЗ СВІТЛАНА ПЕТРІВНА, що діє на підставі запису у ЄДР від 02.11.2021 р. № 2000710000000034454, в подальшому Наймодавець, бере на себе зобов'язання у порядку та на умовах визначених цим Публічним договором за плату надати послугу з прокату квадроциклів кожному, хто до нього звернеться.

Цей договір є публічним договором та договором приєднання відповідно до ст. ст. 633, 634, 787 ЦК України.1. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ:

Наймодавець – Фізична особа-підприємець МОРОЗ СВІТЛАНА ПЕТРІВНА, Дата запису про проведення державної реєстрації: 02.11.2021 р. Номер запису: 2000710000000034454, місцезнаходження: Україна, 04114, місто Київ, вул. Орська, будинок 12,платник єдиного податку ІІІ групи.

Наймач - будь-яка повнолітня та дієздатна фізична особа, що має водійське посвідчення на право керування транспортними засобами категорій B1, яка після ознайомлення із умовами цього Публічного договору добровільно надало згоду на укладання Договору (акцепт).

Згода на укладання Публічного договору (акцепт) – надання Наймачем повної, безумовної та безвідкличної відповіді Наймодавцеві на його пропозицію укласти договір на умовах, визначених публічним договором, шляхом вчинення дій, передбачених цим публічним договором.

Місце надання послуг – Київська область, Вишгородський район, біля села Горностайпіль, територія ферми «Сафарі-парк «Медвино».

Тарифи – встановлена Наймодавцем плата за прокат квадроциклу, що встановлюється із розрахунку на одну годину.2. ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ (АКЦЕПТУВАННЯ) ДОГОВОРУ

2.1. Повний текст цього Публічного договору розміщується у Місці надання послуг, а також на сайті: www.medvino.com.ua. Кожна особа, що виявила бажання скористатись послугою, має право до замовлення послуги ознайомитись із умовами цього публічного договору.

2.2. Публічний договір вважається укладеним із моменту вчинення Наймачем будь-якої із наступних дій:

2.2.1. Оформлення Наймачем попереднього замовлення;

2.2.2. Підписання Наймачем замовлення у місці надання послуг;

2.2.3. Внесення Наймачем попередньої оплати за прокат (у т.ч. у безготівковому порядку на підставі рахунку Виконавця або оплати через інтернет магазин www.medvino.com.ua);

2.2.4. Розпис Наймачем у журналі про отримання квадроцикла;

2.3. Надаючи згоду на укладення Публічного договору Наймач підтверджує повне та безумовне розуміння та згоду із усіма без винятку умовами Публічного договору у т.ч. порядком надання послуг, тарифами, умовами дострокового припинення договору, звільненнями від відповідальності, а також усіма додатками до Публічного договору, які є його невід'ємною частиною.

2.4. Надаючи згоду на укладення Публічного договору Наймач підтверджує, що повністю усвідомлює значення своїх дій, не перебуває під впливом помилки, обману, насильства, тяжкої обставини, тощо.

2.5. Надаючи згоду на укладення Публічного договору Наймач підтверджує, що він не перебуває у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції.3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. Наймодавець зобов'язується надати Наймачеві за плату в тимчасове користування рухоме майно – квадроцикл («предмет прокату») у повній справності на погоджений Сторонами строк, а Наймач зобов'язується належним чином оплатити таке користування.

3.2. Характеристики предмету прокату (тип, марка, колір квадроцикла, тощо), який Наймач бажає отримати в прокат, а також бажаний строк прокату зазначаються Наймачем у замовленні.4. УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ ПРОКАТУ

4.1. Умови надання послуг прокату:

4.1.1. наявність у Наймодавця можливості для надання Наймачеві замовленого предмету в прокат;

4.1.2. наявність у Наймача водійського посвідчення на право керування транспортними засобами категорій B1;

4.1.3. ознайомлення Наймача з умовами цього Договору;

4.1.4. оформлення Наймачем письмового замовлення;

4.1.5. ознайомлення Наймача із правилами експлуатації квадроциклу;

4.1.6. проходження Наймачем інструктажу із техніки безпеки при керуванні квадроциклом;

4.1.7. сплати Наймачем плати за прокат;

4.1.8. внесення Наймачем завдатку.5. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ ПРОКАТУ

5.1. Послуги із прокату надаються Наймодавцем у щодня із 9:00 до 18:00 год.

5.2. З метою отримання предмету в прокат Наймач у Місці надання послуг заповнює замовлення за формою, встановленою Наймодавцем.

5.3. Наймач вправі здійснити попереднє бронювання послуг у телефонному режимі. Попереднє бронювання не звільняє Наймача від заповнення замовлення у Місці надання послуг згідно п. 5.1. Публічного договору. При попередньому бронюванні сторони узгоджують дату і час прокату квадроциклу. Якщо Наймач здійснив попереднє бронювання, він зобов'язаний прибути у Місце надання послуг у погоджений день не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) хвилин до початку погодженого часу для ознайомлення із правилами експлуатації квадроциклу та проходження інструктажу із техніки безпеки. Наймодавець не здійснює повернення коштів у випадку якщо внаслідок запізнення Наймача фактичний час прокату виявився меншим за час, погоджений при попередньому бронюванні. У випадку якщо Наймач не з'явився у Місце надання послуг у погоджений день та час, сплачені Наймачем кошти поверненню не підлягають. За наявності у Наймодавця можливості надати послуги у інший часовий проміжок Сторони можуть погодити надання предмету у прокат у цей часовий проміжок замість пропущеного Наймачем.

5.4. Наймач зобов'язаний пред'явити Наймодавцю оригінал водійського посвідчення на право керування транспортними засобами категорій B1.

5.5. Наймодавець вправі відмовити у наданні послуг Наймачу, який перебуває у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або перебуває під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції (якщо Наймодавець має підстави так вважати внаслідок неадекватної поведінки Наймача), а також у випадку відмови пред'явити Наймодавцю оригінал водійського посвідчення на право керування транспортними засобами категорій B1.

5.6. Предмет прокату надається в користування тільки після повного внесення плати за прокат та внесення завдатку, на підтвердження чого Наймодавцем робиться відповідний запис.

5.7. Предмет прокату перевіряється Наймодавцем в присутності Наймача та передається останньому в справному стані. Наймодавець ознайомлює Наймача із правилами експлуатації квадроциклу.

5.8. Наймодавець проводить інструктаж Наймача із техніки безпеки при керуванні квадроциклом. Наймач підтверджує факт проходження інструктажу шляхом підпису у журналі приймання-передачі квадроциклу.

5.9. Факт передачі квадроциклу Наймачу підтверджується підписом Наймача у журналі приймання-передачі квадроциклу. Із моменту передачі квадроциклу Наймачу зобов'язання Наймодавця вважаються виконаними, а послуга – наданою.

5.10. Наймач під час катання повинен перебувати у шоломі та захисному спорядженні, що надається у прокат разом із квадроциклом і підлягає поверненню разом із ним.

5.11. Наймач здійснює катання у межах Місця надання послуг одним із рекомендованих Наймодавцем маршрутів. Виїзд за межі Місця надання послуг на квадроциклі забороняється. При під час катання Наймача супроводжує представник Наймодавця на окремому квадроциклі, який контролює дотримання Наймачем умов цього Публічного договору. Вартість супроводу представником Наймодавця входить до вартості послуг прокату та окремо не оплачується. Якщо Наймач має намір виїхати за межі затвердженого Наймодавцем маршруту, то у такому випадку супровід його представником Наймодавця оплачується окремо згідно тарифів Наймодавця.

5.12. Квадроцикли, які є об'єктом прокату за цим Публічних договором, не призначені для експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування. Враховуючи вищенаведене Наймач зобов'язується не виїжджати на квадроциклі на автомобільні дороги загального користування. Наймач зобов'язується відшкодувати Наймодавцю всі витрати, пов'язані із порушенням цього зобов'язання.

5.13. Повернення предмету прокату Наймачем Наймодавцю здійснюється у Місці надання послуг. У випадку дострокового повернення квадроциклу повернення оплати за невикористаний Наймачем час користування квадроциклом не здійснюється.

5.14. Під час повернення предмету прокату Сторони сумісно перевіряють справність предмету прокату та наявність пошкоджень, після чого у журналі приймання-передачі квадроциклу Наймодавець відображає точні дату та час повернення предмету прокату, що засвідчується підписами Сторін.

5.15. Усі квадроцикли мають бути повернені Наймодавцю до кінця робочого дня у якому вони були отримані, а саме до 18:00 години.6. ОСОБЛИВОСТІ ПРОКАТУ КВАДРОЦИКЛУ ІЗ ВОДІЄМ

6.1. Наймач може замовити послугу прокату квадроциклу разом із водієм. У такому випадку правовідносини між Наймодавцем та Наймачем додатково регулюються положеннями статті 805 Цивільного кодексу України.

6.2. Управління та технічна експлуатація квадроциклу, переданого у прокат разом із водієм, провадяться водієм Наймодавця.

6.3. Водій Наймодавця вправі відмовитися від виконання розпоряджень Наймача, якщо вони суперечать умовам цього Публічного договору, правилам технічної експлуатації квадроциклів, техніці безпеки при управлінні квадроциклом, а також якщо вони можуть бути небезпечними для водія, пасажира, транспортного засобу, прав інших осіб.

6.4. У випадку замовлення послуги прокату квадроциклу разом із водієм умови Публічного договору щодо наявності у Наймача водійського посвідчення на право керування транспортними засобами категорій B1 не застосовуються.7. ЗАВДАТОК

7.1. На забезпечення виконання обов'язку Наймача з повернення предмету прокату Наймодавцеві в належному справному стані Наймач перед отриманням предмету в прокат передає Наймодавцеві завдаток, що відображається в замовленні.

7.2. Форма та розмір завдатка встановлюються Наймодавцем щодо кожного предмету прокату індивідуально та відображається в замовленні.

7.3. За загальним правилом, в якості завдатка може передаватись Наймодавцеві готівкові грошові кошти у розмірі 2 000,00 грн. (дві тисячі гривень) або один із наступних документів: паспорт громадянина України (якщо особа добровільно бажає залишити його), паспорт громадянина України для виїзду закордон, чинне посвідчення водія.

7.4. Після повернення предмету прокату та прийняття його Наймодавцем останній зобов'язаний повернути Наймачу завдаток в повному обсязі за виключенням випадків, передбачених цим Договором.

7.5. У разі, коли фактичний строк прокату перевищує строк прокату, заявлений та сплачений Наймачем, Наймодавець має право вирахувати суму доплати за прокат (несплачену частину плати за фактичний строк прокату) з грошових коштів, переданих в якості завдатку. У такому разі, поверненню підлягає завдаток за виключенням суми доплати.8. ПЛАТА ЗА ПРОКАТ

8.1. За користування предметом прокату Наймач сплачує Наймодавцеві плату за прокат згідно чинних тарифів Наймодавця та фактичного часу прокату.

8.2. Перед отриманням предмету в прокат Наймач зобов'язаний сплатити плату за користування предметом прокату.

8.3. Плата за прокат сплачується Наймачем за весь час користування предметом прокату, який визначається на підставі відомостей, відображених у замовленні.

8.4. У випадку, якщо фактичний час прокату перевищує зазначений в замовленні строк, Наймач зобов'язаний оплатити несплачений час прокату (різницю між розміром плати за фактичний строк прокату та оплачений строк) протягом 1 (однієї) години з моменту повернення предмету прокату.

8.5. Форма оплати: готівкова або безготівковий платіж на розрахунковий рахунок Наймодавця.9. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

9.1. Наймач у зв'язку з укладенням цього Договору має право:

9.1.1. вільно обрати в прокат будь-який з предметів, що пропонуються для прокату;

9.1.2. отримати інформацію про порядок надання послуги, їх характеристику, інформацію щодо порядку експлуатації квадроциклу та іншу інформацію, що стосується послуг;

9.1.3. отримати в погоджений із Наймодавцем час в належному справному стані предмет прокату у місці надання послуг;

9.1.4. самостійно вибрати один з варіантів завдатку за обраний предмет прокату, що запропоновані Наймодавцем під час оформлення замовлення;

9.2. Наймач зобов'язаний:

9.2.1. своєчасно, в погоджений Сторонами строк, прибути на місце надання послуг та прийняти предмет в прокат, у т.ч. виконати умови щодо внесення плати та завдатку;

9.2.2. пред'явити Наймодавцю оригінал водійського посвідчення на право керування транспортними засобами категорій B1;

9.2.3. ознайомитись із правилами експлуатації квадроциклу;

9.2.4. пройти інструктаж із техніки безпеки при керуванні квадроциклом шляхом підпису у журналі приймання-передачі квадроциклу;

9.2.5. під час катання неухильно дотримуватись правилами експлуатації квадроциклу та техніки безпеки при керуванні квадроциклом;

9.2.6. під час катання перебувати у шоломі та захисному спорядженні, що надається у прокат разом із квадроциклом і підлягає поверненню разом із ним;

9.2.7. під час катання на квадроциклі не перевищувати максимальну швидкість у 30 км/год;

9.2.8. не виїжджати за межі Місця надання послуг;

9.2.9. не виїжджати на квадроциклі на автомобільні дороги загального користування;

9.2.10. не передавати керування квадроциклом третім особам (друзям, родичам, знайомим, тощо);

9.2.11. не катати на квадроциклі одночасно більш ніж одного пасажира. Пасажир протягом усього часу катання перебуває у шоломі та захисному спорядженні. Допускається катання дітей від 10-ти річного віку і старше.

9.2.12. під час катання не перебувати у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції.

9.2.13. дбайливо користуватись предметом прокату та виконувати правила його експлуатації, не допускати його псування, пошкодження, втрати шолома чи захисного спорядження, тощо;

9.2.14. по закінченні часу прокату самостійно без додаткового нагадування від персоналу Наймача повернути квадроцикл, шолом та захисне спорядження в належному справному стані;

9.2.15. у випадку якщо фактичний час прокату виявився більшим ніж зазначений у замовленні, здійснити доплату за фактичний час прокату в повному обсязі;

9.2.16. у разі повернення предмету прокату в неналежному стані (наявності пошкоджень, несправному стані, тощо) та/або втрати шолому чи елементу захисного спорядження, відшкодувати вартість відновлювального ремонту, вартість втраченого спорядження та завдані збитки.

9.3. Наймодавець у зв'язку з укладенням цього Договору зобов'язується:

9.3.1. своєчасно погоджувати замовлення Наймача;

9.3.2. своєчасно в погоджений Сторонами строк, прибути на місце надання послуг та передати в прокат квадроцикл, шолом та захисне спорядження за наявності умов, передбачених розділом 4 цього Договору;

9.3.3. забезпечити справний технічний стан квадроциклу на момент передачі його у прокат Наймачу;

9.3.4. ознайомити Наймача із правилами експлуатації квадроциклу;

9.3.5. провести із Наймачем інструктаж із техніки безпеки при керуванні квадроциклом;

9.3.6. забезпечити приймання від Наймача квадроциклу шолому та захисного спорядження в Місці надання послуг по закінченню строку прокату;

9.3.7. за відсутності порушень Наймачем умов, передбачених цим публічним договором повернути Наймачу у повному обсязі переданий ним завдаток;

9.4. Наймодавець має право:

9.4.1. відмовити у наданні послуг Наймачу, який перебуває у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції (якщо Наймодавець має підстави так вважати внаслідок неадекватної поведінки Наймача), а також у випадку відмови пред'явити Наймодавцю оригінал водійського посвідчення на право керування транспортними засобами категорій B1;

9.4.2. отримувати плату за надання предмету в прокат в повному обсязі;

9.4.3. у випадку порушення Наймачем правил експлуатації квадроциклу або техніки безпеки достроково розірвати договір найму та вимагати від Наймача негайного повернення квадроциклу.

9.4.4. вимагати від Наймача оплати повного розміру плати за весь фактичний час користування предметом прокату;

9.4.5. вимагати від Наймача повернення предмету прокату в належному справному стані в строк, зазначений у замовленні;

9.4.6. у разі повернення предмету прокату в неналежному стані (наявності пошкоджень, несправному стані, тощо) та\або втрати шолому чи елементу захисного спорядження вимагати від Наймача відшкодування вартості відновлювального ремонту вартість втраченого спорядження та завдані збитки.10. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

10.1. За порушення прийнятих на себе зобов'язань Сторони несуть відповідальність у відповідності з чинним законодавством України та цим Договором.

10.2. У випадку порушення Наймачем правил експлуатації квадроциклу або техніки безпеки Наймодавець вправі попередити Наймача про порушення умов Договору. У випадку повторного порушення Наймачем правил експлуатації квадроциклу або техніки безпеки Наймодавець вправі достроково розірвати договір найму та вимагати від Наймача негайного повернення квадроциклу. В такому випадку сплачені Наймачем кошти поверненню не підлягають.

10.3. Наймач зобов'язується відшкодувати Наймодавцеві всі можливі збитки, спричинені останньому невиконанням або неналежним виконанням прийнятих на себе зобов'язань за цим Договором.

10.4. Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження (псування) предмету прокату з моменту отримання в прокат та до моменту повернення Наймодавцеві несе Наймач.

10.5. У разі повернення Наймачем предмету прокату в неналежному стані (наявності пошкоджень, несправному стані, тощо):

10.5.1. Наймач зобов'язаний відшкодувати вартість відновлювального ремонту предмету прокату (ринкову вартість нової деталі, що потребує заміни, вартість робіт по заміні деталей, вартість робіт з відновлення первісного стану деталі/частини предмету прокату, тощо) протягом 24 (двадцяти чотирьох) годин з моменту повернення предмету прокату або протягом 24 годин з моменту повідомлення його Наймодавцем про вартість відновлювального ремонту предмету прокату (ринкову вартість нової деталі, що потребує заміни, вартість робіт по заміні деталей, вартість робіт з відновлення первісного стану деталі/частини предмету прокату, тощо);

10.5.2. Наймодавець має право відшкодувати вартість відновлювального ремонту предмету прокату шляхом утримання такої вартості з суми грошових коштів, переданих Наймачем в якості завдатку;

10.5.3. Наймодавець має право не повертати завдаток до моменту отримання вартості відновлювального ремонту предмету прокату.

10.6. Вартість відновлювального ремонту предмету прокату встановлюється Наймодавцем самостійно на підставі звичайних ринкових цін. До складу вартості відновлювального ремонту включається вартість транспортування предмету прокату до місця здійснення ремонту та назад до місця надання послуг після завершення ремонту.

10.7. У разі неповернення Наймачем предмету прокату в строк, зазначений в замовленні, Наймодавець має право відшкодувати вартість предмету прокату в порядку визначеному цим Договором.

10.8. Наймач усвідомлює, що предметом цього Публічного договору є виключно надання у прокат квадроциклу. Оскільки водіння квадроциклу здійснюється безпосередньо Наймачем, останній приймає на себе усі ризики, пов'язані із шкодою, що може бути завдана його здоров'ю та майну, здоров'ю та майну його пасажирів та/або третіх осіб у результаті порушення ним правил експлуатації квадроциклу або техніки безпеки при водінні квадроциклу. Вказане включає у тому числі (але не виключно) травми та/або тілесні ушкодження від падіння із квадроциклу, перегортання квадроциклу, умисного або необережного зіткнення квадроциклу із стаціонарними об'єктами (деревами, кущами, камінням, огорожею), тваринами, іншими квадроциклами, автомобілями, пішоходами, тощо, випадіння та ушкодження мобільних телефонів та інших електротехнічних приладів. У випадку настання вищенаведених наслідків Наймач не пред'являти до Наймодавця будь-яких претензій, позовів про відшкодування шкоди здоров'ю та/або майну Наймача, здоров'ю та/або майну пасажирів, а претензії третіх осіб щодо шкоди їх здоров'ю та/або майну, заподіяної Наймачем під час катання на квадроциклі будуть вирішені Наймачем самостійно без залучення Наймодавця.11. ІНШІ УМОВИ

11.1. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а рівно всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання і виконання даного Договору відповідно до його умов.

11.2. Всі умови Договору є обов'язковими для Сторін. Перед початком користування послугами прокату кожний Наймач зобов'язаний ознайомитися з умовами цього Договору.

11.3. Якщо Наймач не згодний з умовами Договору, він не має права укладати цей Договір. Відповідно, Наймач, який подав замовлення, підтверджує своє ознайомлення та згоду з усіма умовами даного Договору.

11.4. Наймодавець самостійно у відповідності та на виконання вимог чинного законодавства України визначає умови Договору. Наймодавець самостійно має право змінити умови Договору або будь-яким іншим способом, не забороненим діючим законодавством України. При цьому Наймодавець гарантує та підтверджує, що розміщена розміщується у Місці надання послуг, а також на сайті: www.medvino.com.ua поточна редакція тексту цього Договору є дійсною.

11.5. Здача в суборенду (субпрокат) предмету прокату, наданого Наймачу за цим Договором, передача ним своїх прав і обов'язків за цим Договором іншій особі, надання цього майна в безоплатне користування, заставу орендних прав і внесення їх як майновий внесок у господарські товариства і або пайовий внесок у виробничі кооперативи не допускаються.

11.6. Всі суперечки або розбіжності, що виникають між Сторонами у зв'язку з виконанням цього Договору, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

11.7. У випадку неможливості вирішення розбіжностей шляхом переговорів вони підлягають розгляду в суді у встановленому законодавством порядку.

11.8. Невід'ємною частиною Публічного договору є наступні додатки:

Ø Додаток № 1 – ІНСТРУКЦІЯ ІЗ ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ПРИ КЕРУВАННІ КВАДРОЦИКЛОМ;

Ø Додаток № 2 – ФОРМА ЗАМОВЛЕННЯ


Додаток № 1

до Публічного договору

прокату квадроциклівІНСТРУКЦІЯ ІЗ ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ПРИ КЕРУВАННІ КВАДРОЦИКЛОМ1. До управління квадроциклом допускаються особи старше 18 років і вагою менше 150 кг. Діти з 10 років можуть кататися у якості пасажирів.

2. Дотримуйтесь вказівок інструктора.

3. При катанні на квадроциклі обов'язково вдягніть захисне спорядження: шолом, рукавички, зручне вологозахисне (по сезону) взуття. Не рекомендується їздити на квадроциклах у шортах, сорочках, майках із короткими рукавами.

4. Правильна посадка на квадроциклі є одним із головних елементів безпеки. Водій сидить на квадроциклі міцно тримаючи кермо обома руками, ноги знаходяться на підніжках. Пасажирсидить на квадроциклі міцно тримаючись за призначені для цього ручки, а не за водія, ноги знаходяться на підніжках.

5. Управління квадроциклом:

Права рука, великий палець – важіль газу.

Права рука, всі пальці крім великого – важіль переднього гальма;

Ліва рука, всі пальці – ліва ручка керма.

Права нога – педаль заднього гальма.

Ліва рука – перемикання передач.

Послідовне перемикання L-H-N-R-P (Знижена передача, підвищена передача, нейтральна передача, задній хід і парковка) при повній зупинці квадроцикла з натиснутим важелем або педаллю заднього гальма.

6. Для запуску двигуна поверніть ключ запалювання в положення «ON», натисніть педаль гальма, натисніть кнопку електростартера на кермі і утримуйте до пуску двигуна, не більше 5 секунд.

7. Перед тим як рушити із місця переконайтеся, що шлях вільний від перешкод (людей, інших квадроциклів, мототехніки, тощо):

Рушання з місця: увімкніть підвищену передачу (Н), відпустіть педаль гальма, плавно натисніть на важіль газу до набору необхідної швидкості. Пам'ятайте, що чим менше швидкість руху, тим більше у Вас часу для прийняття рішення в разі виникнення перешкоди.

Перемикання передачі: необхідно ЗУПИНИТИСЯ, відпустити газ, натиснути педаль гальма і пересунути важіль на потрібну позицію, на панелі приладів загориться індикатор передачі (L-H-N-R-P).

Зупинка: відпустіть важіль газу (скинути газ). У зв'язку із тим, що квадроцикл має малий накат, він зупиняється досить швидко, але в екстреній ситуації необхідно натиснути важіль або педаль гальма. Для зупинки обирайте горизонтальні поверхні.

На поворотах і розворотах необхідно знизити швидкість і повернути по максимально великому радіусу.

Проходження складної ділянки: зупинити квадроцикл, при необхідності по команді інструктора вмикайте повний привід, натисніть педаль гальма, увімкнуть понижену передачу (L). Після проходження: зупиніться, вимкніть повний привід, натисніть педаль гальма, перейдіть на підвищену передачу (H).

Якщо квадроцикл крениться на бік в процесі руху, необхідно перенести вагу тіла в протилежну від крену сторону з метою збалансувати рухомий квадроцикл. Категорично забороняється відновлювати рівновагу квадроциклу за допомогою ніг, оскільки це може призвести до травми. При русі з пасажиром маневреність квадроцикла падає, тому задалегідь плануйте повороти та зупинки.

Якщо квадроцикл застряг необхідно дочекатись інструктора.

Якщо квадроцикл став несправним, зупиніться і дочекайтесь інструктора.8. Запам'ятайте основні сигнали рукою, які подаються інструктором:

лівий поворот: витягнута в сторону ліва рука.

правий поворот: витягнута в сторону ліва рука, зігнута в лікті під кутом 90 градусів.

Зупинка, небезпека: піднята пряма ліва рука вгору. Побачивши вказаний сигнал, обов'язково скиньте швидкість і підсильте увагу, завжди дублюйте сигнали головного квадроцикла.

Якщо у Вас виникла потребу у зупинці (замерзло скло шолома, руки і т.д.) не чекайте зупинки групи. Підніміть руку вгору і/або залучіть увагу звуковим сигналом (для зупинки квадроциклів, що їдуть за вами та інструктора) і плавно зупиніться. Після зупинки дочекайтеся інструктора з метою проведення додаткового інструктажу.

9. Дистанція між квадроциклами при русі 10-15 м. При русі тримайтесь накатного сліду. Рухатись слід тільки за інструктором.

10. Максимальна швидкість – 30 км/год. Не допускайте різких натискань на ручки газу та гальма. Тримайте швидкість пересуваючись з якою Ви відчуваєте себе комфортно та безпечно (не більше 30 км/год). Немає необхідності наздоганяти квардроцикл попереду. Не поспішайте, Вас почекають. Уважно стежте за дорожньою обстановкою і дотримуйтесь швидкості, при якій зможете завчасно зупинитися або сповільнити рух при появі на шляху руху різних перешкод.Забороняється:

Керувати квадроциклом у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та/або швидкість реакції;

Провокувати оточуючих на зіткнення, влаштовувати перегони;

Обганяти інструктора, інших водіїв квадроциклів;

Стрибати на квадроциклі;

Їхати на задніх колесах;

Рушати з місця із натиснутим важелем або педаллю гальма;

Перемикати передачі швидкості без натискання педалі гальма;

Включати знижену передачу (L) без дозволу інструктора;

При запуску двигуна натискати кнопку електростартера на кермі більше 5 секунд;

Віддалятись від інструктора більше ніж на 100 метрів;

Віддалятись від колони та наздоганяти ї на підвищеній швидкості;

Спускати ноги із підніжок;

Рухатись сидячі на колінах;

Після важкопрохідних ділянок продовжувати їхати на пониженій передачі або на повному приводі;

Рухатись по калюжах глибиною понад 15 см.;

Рухатись по калюжах із швидкістю понад 3 км/год.;

Рухатись по калюжах, які можна об'їхати;

Навмисне зіткнення із іншими водіями квадроциклів;

Навмисний наїжджати на перешкоди;

Виїжджати за межі маршруту;

Торкатись рухомих частин, таких як колеса, приводні вали, шківи варіатора і т.д.

Торкатись до елементів вихлопної системи, оскільки це може спричинити опік.

Продовжувати рух на квадроциклі у разі раптової поломки будь-яких елементів конструкції;

Виїжджати на автомобільні дороги загального користування;
Додаток № 2

до Публічного договору

прокату квадроциклівФОРМА ЗАМОВЛЕННЯ

Прошу надати мені в прокат квадроцикл марки ______________________.

Дата прокату __________. Час прокату із __________ до __________ год.

З умовами Публічного договору прокату квадроциклів ознайомлений(а) у повному обсязі та погоджуюсь із ними. Оплату послуг згідно тарифів Наймодавця гарантую.

______________________________________________________________,

прізвище, ім'я, по-батькові (заповнюється без скорочень)

дата народження «__»______________ року, паспорт: серія ___ № ___________,

виданий ________________________________________________________

«___»__________ р., місце реєстрації: місто (селище, село) _________________,

вулиця (проспект, провулок, в'їзд, бульвар, узвіз) __________________________

___________________________________________, будинок ____________,

корпус (літер тощо) _____________, квартира _______________, місце фактичного

мешкання (в разі, якщо воно збігається з місцем реєстрації, не заповнювати): місто

(селище, село) _________________, вулиця (проспект, провулок, в'їзд, бульвар, узвіз)

_________________________________________________________, будинок _______,

корпус (літер тощо) _____________, квартира _______________.

Дата: _______________ Підпис Наймача: _________________ (_________________)