УГОДА ПРО КОРИСТУВАННЯ ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОМ www.medvino.com.ua
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Ця Угода регулює правовідносини, які виникають між користувачем інтернет-магазину www.medvino.com.ua (далі – Користувач) з одного боку, та продавцем (виконавцем, постачальником) товарів та послуг, які реалізуються через інтернет-магазин (далі – Продавець) з іншого боку, зокрема правовідносини щодо порядку використання Користувачем інтернет-магазину, порядку укладення договорів між Продавцем та Користувачем, оформлення Продавцем замовлень, захисту персональних даних при використанні інтернет-магазину.

Ця Угода відповідно до ст. 641 Цивільного кодексу України є пропозицією (офертою) Продавця усім Користувачам, які бажають придбати товар або послугу через інтернет-магазин, укласти договір купівлі-продажу товарів та/або надання послуг на умовах, зазначених у цій Угоді. Ця Угода відповідно до ст. 633 Цивільного кодексу України є публічним договором. Її умови встановлюються однаковими для всіх Користувачів.

Визначення термінів, що вживаються в цій Угоді:

Інтернет-магазин – інтернет-магазин, розміщений за адресою www.medvino.com.ua в мережі Інтернет з усіма його веб-сторінками та іншим наповненням, який надає Користувачам широкі можливості здійснити швидкий і простий пошук та замовлення товарів та послуг в режимі реального часу за допомогою мережі Інтернет.

ПродавецьФізична особа-підприємець МОРОЗ СВІТЛАНА ПЕТРІВНА, Дата запису про проведення державної реєстрації: 02.11.2021 р. Номер запису: 2000710000000034454, місцезнаходження: Україна, 04114, місто Київ, вул. Орська, будинок 12, платник єдиного податку ІІІ групи, яка здійснює продаж товарів та послуг через інтернет-магазин.

Користувач – фізична особа, яка досягла 18 років, має повну цивільну правоздатність та дієздатність, що є користувачем інтернет-магазину або оформила замовлення чи уклала через Інтернет-магазин договір купівлі-продажу товарів та/або надання послуг.

Акцепт – повна та безумовна згода Користувача придбати товар або отримати послугу Продавця на умовах, визначених цією Угодою. Якщо порядок надання послуг із огляду на їх специфіку регулюється окремим публічним договором про надання послуг, посилання на який наведено у описі послуги, Акцепт означає повну та безумовну згоду Користувача отримати послугу Продавця на умовах, визначених таким Публічним договором. Спосіб та порядок акцептування Користувачем оферти Продавця визначається цією Угодою.

Замовлення – замовлення Користувача на придбання товарів та/або надання послуг, здійснене за допомогою форм та технічних засобів інтернет-магазину. Передумовою оформлення Замовлення є акцептування Користувачем оферти Продавця.

1. ПРЕДМЕТ УГОДИ КОРИСТУВАЧА

1.1. Продавець пропонує до продажу всі товари та послуги, інформація про які розміщена у інтернет-магазині. Продавець надає можливість через функціонал інтернет-магазину ознайомлюватися з діючими пропозиціями Продавця щодо продажу товарів та послуг та іншими умовами. Якщо порядок надання послуги із огляду на її специфіку регулюється окремим публічним договором, Продавець у описі послуги розміщує посилання на повний текст такого публічного договору. Умови такого публічного договору підлягають застосуванню до правовідносин між Продавцем та Користувачем згідно ч. 5 ст. 11 Закону України «Про електронну комерцію».

1.2. Інтернет-магазин створений та підтримується Продавцем з комерційною метою. Вся інформація розміщується в інтернет-магазині з метою інформування Користувачів про асортимент, актуальні ціни, умови продажу товарів та послуг, діючі та майбутні акції, тощо. Продавець не дає згоду на копіювання вмісту Інтернет-магазин, використання його у будь-яких інших цілях, окрім як для вибору та замовлення товарів та послуг у Продавця.

1.3. Користувачі можуть використовувати функціонал сайту для прискореного обміну даними, формування і погодження Замовлень, підтримання оперативної комунікації Продавцем із питань, пов'язаних з товарами та послугами. У випадку оформлення Користувачем Замовлення, вся надана ним інформація обробляється Продавцем та може бути використана для обробки Замовлення, реклами, маркетингового дослідження чи інших маркетингових заходів. При оформленні замовлення Користувач повинен надати свою згоду на обробку його персональних даних через програмний комплекс інтернет-магазину.

1.4. Всі дані що збираються Продавцем через функціонал сайту збираються з метою їх обробки для опрацювання Замовлень та, у разі необхідності, подальшого контактування з Користувачем. Інформація надана Користувачем знаходитиметься у Продавця та використовуватиметься ним з комерційною метою (для продажу товарів, реклами).

1.5. Укладаючи Угоду, Користувач погоджується з тим, що Продавець має право передати свої права за цією Угодою третій особі і така передача не потребуватиме окремої згоди Користувача.

1.6. Якщо інше окремо не передбачено цією Угодою, Користувач не має права передавати свої права за Угодою третім особам без письмової згоди Продавця.

2. УМОВИ ЗАМОВЛЕННЯ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ

2.1. Користувач ознайомившись із цінами, характеристиками та іншою інформацією про товар або послугу використовуючи функціонал інтернет-магазину формує замовлення щодо придбання товарів та послуг із переліком найменувань, артикулів, кількості товарів та послуг.

2.2. Перед початком формування замовлення Користувач у вікні формування Замовлення при натисканні кнопки ЗАМОВИТИ або СПЛАТИТИ, засвідчує, що він ознайомлений із умовами цієї угоди, інших публічних договорів, посилання на повний текст яких міститься формі замовлення.

2.3. У формі замовлення Користувачем вказуються його персональні дані, а саме ім'я, номер контактного телефону, адреса електронної пошти Користувача. Якщо окремі послуги, що замовляються, мають обмеження щодо віку, зросту або стану здоров'я Користувача чи щодо будь-яких інших антропометричних параметрів, які можуть вплинути на безпечність надання послуг, Продавець вправі витребувати такі дані у Користувача, а Користувач зобов'язаний надати такі дані Продавцю на його вимогу до початку надання послуг.

2.4. Оплата замовлених товарів та послуг здійснюється банківським переказом за допомогою платіжної картки Користувача. Після оформлення Користувачем замовлення інтернет-магазин автоматично відкриває посилання на інтернет сервіс банківських платежів для проведення оплати.

2.5. Користувачем здійснює акцепт пропозиції Продавця укласти договір шляхом оплати вартості замовлених товарів та послуг.

2.6. Користувач, який оплатив замовлення отримує на вказану у замовленні адресу електронної пошти квитанцію про оплату послуг. Вказану квитанцію користувач пред'являє у пункті видачі товару та/або місці надання послуг у години роботи Виконавця, вказані у розділі 3 цього Договору. Вказана квитанція є підставою для отримання від Виконавця замовлених товарів та послуг.

3. УМОВИ ВИДАЧІ ТОВАРІВ ТА НАДАННЯ ПОСЛУГ

3.1. Продавець здійснює видачу товару виключно у пункті видачі товару за адресою: Київська область, Вишгородський район, біля села Горностайпіль, територія ферми «Екопарк «Медвино».

3.2. Видача товару здійснюється щодня із 10:00 до 18:00 год.;

3.3. Продавець здійснює надання послуг виключно у місці надання послуг за адресою: Київська область, Вишгородський район, біля села Горностайпіль, територія ферми «Екопарк «Медвино».

3.4. Надання послуг здійснюється- щодня із 10:00 до 18:00 год., якщо іншого не передбачено у Публічному договорі про надання послуг;

4. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ ТА АВТОРСЬКЕ ПРАВО

4.1. Всі використовувані і розміщені в межах інтернет-магазину результати інтелектуальної діяльності, а також сам інтернет-магазин є інтелектуальною власністю його законних правовласників і охороняються законодавством про інтелектуальну власність України, а також відповідними міжнародними угодами і конвенціями. Будь-яке використання розміщених в інтернет-магазині результатів інтелектуальної діяльності (в тому числі елементів візуального оформлення інтернет-магазину, символіки, текстів, графічних зображень, ілюстрацій, фото, відео, програм, музики, товарних знаків та інших об'єктів) без письмового дозволу Продавця або законного правовласника є незаконним.

4.2. Крім випадків, встановлених цією Угодою, а також чинним законодавством, жоден результат інтелектуальної діяльності, розміщений на сервісі, не може бути скопійований (відтворений), перероблений, поширений, відображений у фреймі, опублікований, викачаний, переданий, проданий або іншим способом використаний цілком або по частинах, без попередньої письмової згоди Продавця або законного правовласника.

4.3. Доступ до результатів інтелектуальної діяльності, розміщеним в межах інтернет-магазину, надається Продавцем виключно для особистого некомерційного використання Користувачем без права на відтворення (в тому числі копіювання / завантаження / збереження) таких об'єктів в пам'ять електронних пристроїв Користувача, а також без права на інше використання, не передбачене цією Угодою, в тому числі їх продаж, модифікацію, поширення цілком або частинами і т.п.

4.4. Агент залишає за собою право в будь-який час видаляти з Сервісу будь-які результати інтелектуальної діяльності, розміщені на ньому, без повідомлення Користувача.

5. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

5.1. Сторони звільняються від відповідальності у разі настання дії форс-мажорних обставин. Форс-мажорні обставини – це надзвичайні та невідворотні обставини, які об'єктивно впливають на виконання зобов'язань, передбачених умовами, дію яких неможливо було передбачити та дія яких унеможливлює їх виконання протягом певного періоду часу. Дія таких обставин може бути викликана: винятковими умовами і стихійним лихом (епідемія, сильний шторм, землетрус, циклон, ураган, торнадо, буревій, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, град, заморозки, пожежа тощо); непередбаченими обставинами, що відбуваються незалежно від волі і бажання Сторони (загроза війни, збройний конфлікт або серйозна загроза такого конфлікту, дії іноземного ворога, загальна військова мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна, акти тероризму, диверсії, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення тощо).

5.2. У випадку виникнення форс-мажорних обставин Сторони повинні повідомити про такі обставини одна одну у письмовій формі протягом трьох банківських днів з дня їх виникнення. Сторона, яка посилається на обставини, передбачені в п. 4.1. повинна протягом 10 (десяти) календарних днів надати іншій Стороні зазначене повідомлення.

5.3. У разі, коли зазначені в п. 4.1. Договору обставини та їх наслідки продовжують діяти більше 30 (тридцяти) календарних днів, Сторони в стислі строки проводять переговори з метою виявлення найбільш прийнятних альтернативних способів виконання даного Договору і досягнення відповідних домовленостей. У цьому разі Сторони мають право достроково розірвати даний Договір, шляхом укладення до нього додаткової угоди, при цьому, кожна із Сторін зобов'язана повернути іншій все отримане за даним Договором.

6. ІНШІ УМОВИ

6.1. Продавець має право у будь-який момент на свій розсуд змінювати наповнення інтернет-магазину, в тому числі змінювати ціну чи інформацію про товари та послуги чи інші відомості, що наявні в інтернет-магазині. При цьому, у випадку зміни цін та вартості товару чи послуги після Акцепту Користувачем Продавець при виконанні Замовлення Користувача керується умовами акцептованої пропозиції.

6.2. Здійснюючи замовлення Користувач тим самим підтверджує свою обізнаність з вмістом інтернет-магазину, характеристиками, ціною, умовами поставки товарів та надання послуг.

6.3. Здійснюючи Акцепт Користувач тим самим підтверджує свою згоду на всі умови викладені щодо ціни, асортименту, кількості та інших індивідуальних характеристик товару та послуги.

6.4. Здійснюючи приймання товару Користувач тим самим підтверджує його якість та відповідність зробленому ним Замовленню.

6.5. Повернення товару допускається тільки у випадках, передбачених чинним законодавством України.

6.6. Продавець має право зберігати електронні повідомлення та іншу переписку з Користувачами. Продавець має право не реагувати на повідомлення Користувача, не пов'язані з метою існування інтернет-магазину – реалізацією товарів та послуг. Всі претензії чи побажання з приводу роботи інтернет-магазину приймаються у письмовому вигляді за місцем видачі товару та надання послуг.

6.7. Ця угода діє до повідомлення Продавцем інформації про її припинення шляхом розміщення такої інформації у інтернет-магазині та/або шляхом письмового повідомлення Покупця будь-яким чином.

6.8. Сторони зобов'язуються не розголошувати отриману у зв'язку з укладенням та виконанням умов даного Договору інформацію третім особам.

Реквізити Продавця:

Фізична особа-підприємець
МОРОЗ СВІТЛАНА ПЕТРІВНА
місце реєстрації: Україна, 04114, місто Київ, вул. Орська, будинок 12